ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Nasi immunolodzy

Dobry Immunolog- prywatne gabinety lekarzy w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska

Specjalista z zakresu pediatrii i immunologii.

Doświadczenie:

 • Kierownik Oddziału i Poradni Immunologii w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

W oddziale są leczone dzieci ze schorzeniami na tle alergicznymi, pierwotnym i wtórnym zaburzeniem odporności oraz ze schorzeniami na tle zaburzeń autoimmunizacyjnych.

 • Od 25 lat Oddział Immunologii jest centrum referencyjnym dla dzieci z chorobami na tle zaburzeń immunologicznych.
 • Od kilku lat specjalista w Województwie Mazowieckim w dziedzinie immunologii klinicznej, zarówno dziecięcej jak i osób dorosłych.

Pracuje również jako ekspert WHO ( Światowej Organizacji Zdrowia) w Genewie w zakresie bezpieczeństwa szczepień ochronnych.

Lekarz immunolog – zajmuje się problematyką odporności. Leczy swoiste zaburzenia układu odpornościowego i jego nieprawidłowe działanie w wyniku zakażeń. Zaburzenia te prowadzą do rozmaitych chorób i przypadłości. Najczęstsze są niedobory odporności nabytej np. towarzyszące infekcjom wirusowym, grypie, mononukleozie zakaźnej, albo chorobom przewlekłym, nowotworom, białaczkom, chłoniakom.

Kontroluje również stan chorego po przeszczepach, aby zapobiec odrzuceniu obcego narządu lub tkanki. Prowadzi diagnostykę laboratoryjną niedoborów i braku odporności oraz diagnostykę i leczenie chorób uwarunkowanych immunologicznie między innymi:

 • niedoborów odporności nabytych i wtórnych w tym AIDS,
 • immunologicznych schorzeń nowotworowych,
 • problemów odporności u chorych z innymi podstawowymi schorzeniami.


Prowadzi również szczepienia i procedury leczenia oparte o mechanizmy immunologiczne np. immunoterapia, immunosupresja. Zleca kurację lekami o właściwościach immunomodulacyjnych, mogą to być niektóre antybiotyki lub blokery receptorów, zawsze prowadząc ocenę stanu odpornościowego na podstawie prawidłowo dobranych testów.

Do lekarza immunologa zgłaszają się pacjenci z chorobami:

 • układu tkanki łącznej,
 • reumatoidalnym zapaleniem stawów,
 • nieswoistym zapaleniem jelita,
 • chorobami tarczycy,
 • chorobami neurologicznymi,
 • stwardnieniem rozsianym,
 • miastenią,
 • chorobami skóry,
 • albinizmem,
 • łuszczycą.


Prowadząc pacjenta z zaburzeniami odporności lekarz immunolog ściśle współpracuje z lekarzami innych specjalności.